DAGENS TANKE
Jun 08

Dem say a bagga tings
Dem never need fi seh
When it come to di teseh here seh dem never mean fi seh
When dem said dem should’ntdream fi seh
But member seh hear seh dat a weh people seh
Things dem put mi through only father god now it greave me
Cyaan believe who mi think was mi friend deceive me
Thanks to my parents who conceive me
Everybody else can go them fucking ways and leave me

When dem see me smile and gwaan like everything nice
It’s no surprise just look what Judas did to Christ
It won’t be accepted so don’t apologize
For all the shit you put mi through mi nah go compromise
Don’t be apologetic cause things are not
Gonna be copasetic forget it
And don’t let it escalate no more
I’m asking u the same questions I ask before

What have I done to you?
Why you wanna treat me like a criminal
I’m not no criminal
What have I done to you?

(Bugle – what have I done to you)

Jun 07

Litt “Déjà vu” her nå.. har iallfall skrevet noe lignende tidligere. Vi har alle en hel masse av ubevist kommunikasjon i oss. Vi er noen sosiale dyr, og det å få bekreftelser av andre er viktig for at vi mennesker skal ha det bra. En flørt eller en “bekreftelse” er uskyldig kommunikasjon.  (Som ender galt om du ikke skjønner dine begrensinger). Uansett er det viktig for oss med en flørt i hverdagen – for å føle at livet er herlig. Også gir det selvtillitten vår ett lite løft 🙂

Sanseinntrykkene våre er forskjellige, selvfølgelig, utfra hvilke sanseinntrykk vi liker og foretrekker. Vi bruker sanesene våre hele tiden. Noen mer enn andre. Og med hjelp av våre tanker skaper vi vår oppfatning og hvordan vi tolker vår verden og andre.

Den verden personen ved din side ser, er helt lik din, men den oppfattes ulikt. Dere vil aldri kunne oppfatte verden llik. De følelsene, tankene og helheten du skaper, kan kun du skape, føle og se. Derfor er det viktig å anvende de riktige sansene når du skal skape god kommunikasjon. Om du vet hvilke hovedsans den andre bruker, har du et godt utgangspunkt med å kunne forstå den andre personen lettere.

Vi er utstyrt med 5 sanser;

Hørsel, smak, lukt, syn og likevekssansen (ligger i ørene) er våre fem hovedsanser. I tillegg har vi våre sansereseptorer i nervesystemet som registrerer trykk og berøring av huden, temperaturforandringer etc. En reseptor kan være en del av en nervecelle eller en selvstendig sansecelle.

Å skape god kommunikasjon

Sansene styrer mye av oss mennesker. Sansene hjelper deg i riktig retning. Dine sanser gir til slutt ditt ytre beskjed om å snakke, regulere kroppsspråk, tempo og energinivå, uten å overdrive – i retning av den du kommuniserer med. Sansene til den du kommuniserer med vil føle at dere er lik, siden du regulerte deg etter den personenes ytre.

Du har nå skapt en relasjonsplattform som kan bygges videre på.. Kort forklart!

Uklart? Er det bare jeg som forstår dette? Vet ikke om det var så kort forklart 🙂

Jun 05

Jeg ble rimelig overrasket da jeg så TV2-nyhetene her om dagen. Tidligere FN-sjef Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, tidligere utenriksminister og FNs høykommissær for flyktninger, sammen med Richard Branson, grunnlegger av Virgin Group, Mike Leigh (Filmregissør) og Sting (artist) og en rekke andre innflytelsesrike personligheter kom med en erklæring i et åpent brev til Statsministeren i England, David Cameron, hvor de ønsker å legalisere narkotika i Storbritannia. Og at de vil gå i front for å røske opp i verdens narkotikapolitikk, fordi de nåværende lovene har mislyktes.

Det internasjonale panelet ble dannet i 2010 som en spin-off av den latinamerikanske kommisjonen for narkotika og demokrati, som publiserte en rapport i 2009. The Global Commission er finansiert av Richard Branson i Virgin Group Ltd, George Soros – Open Society Foundation,  Instituto Fernando Henrique Cardoso og Centro Edelstein de Pesquisas Sociais i Brasil.

Cannabis_680_647508i

Jeg tenkte ”Global Commision on Drug Policy” ville delvis legalisere, men i rapporten står det;

«Vi oppfordrer koalisjonsregjeringen til å foreta en rask og transparent gjennomgang av dagens narkotikapolitikk. Om en slik gjennomgang viser at dagens standpunkt svikter, krever vi en umiddelbar avkriminalisering av narkotika.»

Rapporten sier bl annet at FN estimerer at det i dag er rundt 250 millioner mennesker som bruker narkotika verden over. Bruken av opiater har vokst med rundt 35%, kokainbruk har økt med 27% og cannabis med 8,5% i løpet av de siste ti årene.

Rapportens sammendrag sa utgifter til kriminalisering og repressive tiltak rettet mot produsenter, smuglere og forbrukere av illegale rusmidler "klart klarte å effektivt begrense tilgang eller forbruk."

Les hele rapporten her

Fakta om cannabis;

Cannabis er fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje. Preparatene stammer fra planten Cannabis-sativa, eller indisk hamp, en hardfør gressort som trives i subtropisk og tørt klima, men som kan dyrkes nær sagt overalt. I cannabis finnes kjemiske stoffer "cannabinoider" som gir rusvirkning. Det viktigste er tetrahydrocannabinol – THC. Innholdet av THC kan variere enormt etter plantetype, dyrking og bearbeiding. Hasj inneholder vanligvis en betydelig større mengde THC enn marihuana.

1. Korttidsvirkninger

Virkningen av cannabis er, som ved andre rusmidler, sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø, samt rusdosen. Rusen kan gjøre brukeren avslappet og pratsom, og forsterker ofte sansene, spesielt inntrykk av farger, smak og musikk. Man opplever seg selv om mer åpen og sosial, med hyppige latteranfall. Rusen svekker den kritiske sansen, og brukeren kan ofte oppføre seg ”fjollete”. Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, noe som innebærer endret virkelighetsoppfatning.

Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert, med en topp etter ca. 20-30 minutter. Brukeren får som oftest økt puls, rødhet i øynene, tørr munn, samt økt matlyst. Fortsetter man å røyke, vil virkningen vedvare. Man kan også oppleve ubehagelige virkninger hvis man fortsetter å røyke. Etter noen timer er rusen etter et typisk enkeltinntak normalt over, selv om svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.

Rusen kan også føre til svimmelhet og trøtthet. Når koordinasjonen, konsentrasjonen, reaksjonsevnen og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennomtenkte handlinger eller ulykker. I forhold til bilkjøring kan dette eksempelvis innbære at man overser rødt lys eller stoppskilt fordi man bare konsentrerer seg om enkelte sider ved bilkjøringen.

Videre kan korttidsminnet og tidsoppfatningen forstyrres. Korttidsminnet kan være nedsatt opptil et par dager etter rusen. Akutte depresjoner, angst eller forfølgelsesforestillinger kan også forekomme, avhengig av personlighet og omstendigheter, sinnstilstand, mengde inntatt stoff og innhold av THC.

Virkelighetsoppfatningen kan bli forvrengt med forstyrrelse av syn og hørsel. Kortvarige symptomer på sinnssykdom kan utvikles, særlig i form av forfølgelsesforestillinger. Akutt livstruende forgiftning ved bruk av en vanlig rusdose anses å være sjelden. Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og/eller alkohol kan virkningene forsterkes.

De siste 20 årene er det publisert noen rapporter som viser til en mulig sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerte- og karsykdom.

2. Langtidsvirkninger 

Fysiske langtidsvirkninger:

Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstrusjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.

Psykiske langtidsvirkninger:

Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.

En har ment at det såkalte amotivasjonssyndromet skyldes bruk av cannabisstoffer. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer. De blir likegyldige, apatiske, får nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser, samt får uvilje mot å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som skyldes stoffbruken, og hva som skyldes miljøfaktorer, f eks. «gjengens spilleregler» for atferd og livsstil. Påvises i blod og urin.

(Kilde, folkehelseinstituttet)

Avvenning: 

Avvenningssymptomene er milde. Irritasjon, spise/søvnproblemer og nedstemthet er mest vanlig. Stoffet i seg selv fører ikke nødvendigvis til utvikling av avhengighet av andre stoffer. Har en utviklet avhengighet av cannabis, vil risikoen for bruk av andre avhengighetsskapende stoffer øke. Selv om bare et fåtall av brukerne går over til hardere stoffer, har likevel cannabis nesten alltid vært det innledende stoffet – sammen med alkohol og tobakk – i en misbrukerkarriere. Ca 1 mnd sitter cannabis i kroppen.

Make up your own opinion!

May 30

“This is the captain of this plane, that eventually will take you away from this hell you’re surrounded by. We expect to arrive in your paradise, well.. in about one hour and forty minutes. Mr modern thought, have a well deserved journey and holiday”

lego “Thank you, thank you”, tenker jeg, men blir påminnet virkeligheten på veldig kloss hold, siden regnet pisker meg hardt i trynet. Desverre så er alt bare en tanke, ennå. Et ønske. En drøm. En håp om å løse det som ikke kan løses på èn dag. Nemlig å forlate byen for godt. Og i det jeg sykler hjem fra jobb, i et regnvær selv Gud ikke kan være mye stolt over å ha skapt, da tikker det inn en melding fra min skyfrie himmel, min blomst, min skinnende perle, hvor det står; Solsmask. Returnerte en klissvåt suss og erger meg over å ha returnert tilbake til denne forunderlige byen jeg var ferdig med for mange år siden.

Jeg syklet som en trassig unge resten av veien hjem, med tanke på at med tid og stunder er det en ende på alle mine nyskapte tråder.

Så i morgen tidlig er det take off. Befrielse.. 

Jeg gjengir hva jeg skrev på flyet, på tur nedover sist gang.. Føler det slik nå også.. den selvgode faen jeg kan være..

Jeg digger

I dag digger jeg

Når jeg er på topp

digger jeg meg selv

Jeg kan enkelt finne på å hate meg selv også

Ikke i dag

I dag digger jeg meg selv.

Når selvtillitten ruler

ikke forkommen i stimulans

det umennesklige substans

da digger jeg

Nå føler jeg ingenting

kan stoppe meg

Da digger jeg meg selv

Digger meg selv

enormt

Det føles godt

å digge seg selv

Kjenner du det?

Det gjør jeg…

🙂

May 27

http://www.youtube.com/watch?v=EzHNRoZ1F-Q

http://www.youtube.com/watch?v=az_2oiccZNo¨

http://www.youtube.com/watch?v=UmXVH0gQuLw

http://www.youtube.com/watch?v=rKbGpLJ7HD4